Voorjaarsvakantie in Natuurmuseum Fryslân

Op dit moment is Swim Fish Swim! te zien in het Natuurmuseum Fryslân. Je kan zien op welke wijze een vis zich migreert (verplaatst). Speciaal voor de voorjaarsvakantie zijn er allerlei extra activiteiten rond dit onderwerp met als titel: Ga als een vis over elke hindernis!

Dat vogels trekken (migreren) en verschillende trekroutes hebben om te overwinteren of zich voort te planten weten jullie misschien wel. Maar dat ook vissen trekken is minder bekend. Zij migreren door van zoet naar zout water te zwemmen - en omgekeerd - om te paaien en zich voort te planten. Tijdens de reis die de vissen maken komen zij verschillende hindernissen tegen. In de tentoonstelling Swim Fish Swim! ligt de nadruk op bouwkundige obstakels die de vistrek belemmeren zoals dammen en dijken. Maar er zijn ook andere obstakels zoals sterke stroming, vervuiling, vijanden, boten en vissers.

Tijdens de voorjaarsvakantie kruip jij als het ware in de (schubben)huid van een vis en ga je zelf ervaren hoe je deze obstakels kunt trotseren door een luchtkussen parcours af te leggen. Wat doe je bijvoorbeeld als er een sterke stroming staat? Je moet dan veel kracht hebben om er tegenin te kunnen zwemmen. En wat doe je als je ineens voor een sluis ligt, verward raakt in een fuik of voedsel moet zoeken in vervuild water?

 

De voorjaarsvakantie loopt van 16 februari tot en met 3 maart. Net als andere jaren is er de actie Help pake (opa) en beppe (oma) de vakantie door. Jij krijgt op vertoon van pake of beppe (of andere volwassene) gratis entree.