22 Maart Wereld Water Dag

In 1992 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een voorstel aangenomen om vanaf 1993 ieder jaar 22 maart tot 'Wereld Water Dag' uit te roepen. Bijna alle landen van de hele wereld zijn lid van de Verenigde Naties.

Op die dag organiseren allerlei landen veel activiteiten rondom het onderwerp ‘water’. Een van de doelstellingen is om er voor te zorgen dat alle  mensen over de hele wereld over schoon en veilig drinkwater kunnen beschikken. Je weet dat dit in veel ontwikkelingslanden  nog niet zo is. Ook is er aandacht voor de bestrijding van overstromingen.

Een van de acties die in Nederland georganiseerd worden rond Wereld Water Dag is ‘Wandelen voor Water’. Als jullie mee willen doen, kun je het andere artikeltje op deze site nog een keer lezen.