Wat zorgt er voor dat je bloed vloeibaar is?

Wat zou er gebeuren als er geen rioolzuiverinsinstallaties zouden zijn?

Wat doet een drinkwaterbedrijf met de reststoffen die na de zuivering van grondwater overblijven?

Wanneer werden de eerste drinkwaterputten gegraven?

Wanneer was vrijwel heel Nederland aangesloten op de waterleiding?

Waarvoor gebruikten de Romeinen in Rome het water uit de warmwaterbronnen?