Reststoffen zijn waardevol

Voor het maken van drinkwater gebruikt Vitens vooral grondwater. Grondwater is water dat diep uit de grond wordt opgepompt. Als het water is opgepompt gaat het naar het productiebedrijf, waar er drinkwater van wordt gemaakt.

Omdat de waterputten meestal in een natuurgebied liggen, is het opgepompte water al heel schoon. Toch moet het nog verder gezuiverd worden. Hiervoor zijn wettelijke regels opgesteld. Uit het water wordt onder meer mangaan, ijzer en kalk gehaald. Dat zijn natuurlijke stoffen die in de bodem voorkomen en die opgelost zijn in het grondwater. Op de ene plaats zit meer kalk, mangaan of ijzer in de grond, dan ergens anders. Dus ook de zuivering verschilt bij elk drinkwaterproductiebedrijf.

De stoffen die uit het grondwater gehaald worden, worden niet weggegooid.  Deze reststoffen zijn eigenlijk geen afvalstoffen, maar waardevolle stoffen, die ergens anders weer gebruikt kunnen worden. Het ijzerslib gaat bijvoorbeeld naar rioolwaterzuiveringsinstallaties als middel tegen stankverdrijving en de kalk gaat naar de glas- en betonindustrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Reststoffen zijn waardevol