Rioolwater steeds beter gezuiverd

Als je naar de toilet bent geweest en je hebt doorgetrokken, verdwijnt het water in het riool. Ook als je onder de douche hebt gestaan, de afwas in de keuken hebt gedaan of als de (af)wasmachine gedraaid heeft, gaat al het verbruikte water naar het riool. Via ondergrondse buizen komt het water dan terecht bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daar wordt het water al heel behoorlijk gezuiverd. Uiteraard kun je het daarna nog niet drinken, maar het is dan schoon genoeg om het te lozen in oppervlaktewater, zoals rivieren en meren.

Het water dat rioolzuiveringsinstallaties lozen, is steeds minder vervuild. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzocht. Daardoor is het oppervlaktewater van steeds betere kwaliteit. Vergeleken met zo’n 25 jaar geleden zit er zo’n 65% minder stikstof en fosfor in het water en zelfs 80% minder koper.

In Nederland zijn er 337 rioolwaterzuiveringsinstallaties, die samen 1,8 miljard kubieke meter rioolwater per jaar schoonmaken. En dat is een onvoorstelbare hoeveelheid water. Dit is dus een heel goede ontwikkeling.

Rioolwater steeds beter gezuiverd