Wat is het Waterschap eigenlijk?

Je denkt misschien dat de waterschappen voor ons drinkwater zorgen, maar dat is niet zo. Voor ons drinkwater zorgen de 10 drinkwaterbedrijven die we in Nederland hebben, zoals Vitens.

Toch hebben waterschappen wel degelijk met water te maken. Eenvoudig gezegd is de voornaamste taak, dat ze ervoor moeten zorgen, dat we droge voeten houden in Nederland. Nederland ligt voor een deel onder de zeespiegel en zou zonder bescherming zo maar deels onder water kunnen lopen. Als er geen rivierdijken zouden zijn, zouden er ook regelmatig overstromingen zijn.

Wat zijn dus de voornaamste taken van de 24 waterschappen?

  • Onderhoud van dijken en andere (zee)waterkeringen
  • Aan- en afvoer van regenwater en afvalwater
  • Zuivering van afvalwater
  • Bewaking van de kwaliteit van oppervlaktewater

Het waterschap is een organisatie van de overheid, er werken 5000 ambtenaren en voor leden van het bestuur moet er gestemd worden door de bevolking.  Alleen de voorzitter van het bestuur, de dijkgraaf, wordt door de regering benoemd.

Wat is het Waterschap eigenlijk?